Portfolio > Timon of Athens (the play)
%Timon of Athens 2%
Timon of Athens 2
oil, alkyd on canvas
94” x 72”
2009